شرکت توچال درمان هیچگونه مسئولیتی در قبال خرید دستگاه های متفرقه را ندارد.

محصولات کرایو پوست

همه محصولات کرایو پوست
توچال درمان

توچال درمان

تولید کننده

کرایو پوست سرما درمانی یا کرایو تراپی (Cryotherapy) به روشی درمانی گفته می‌شود که در آن بخشی از بدن بیمار یا کل بدن او در معرض سرما و کاهش دما قرار می‌گیرد.

مشاوره فنی و تخصصی دستگاه کرایو :

0372 524 0912 98+

کرایو زنان
کرایو پوست

کرایو پوست مدل C.608

منبع تغذیه این محصول ازت مایع می باشد و سرمای ایجاد شده آن منفی 196 درجه سانتی گراد است . این دستگاه 9 پرب و 7 رابط همراه خود دارد.

کرایو پوست

کرایو پوست مدل C.609

منبع تغذیه این محصول ازت مایع می باشد و سرمای ایجاد شده آن منفی 196 درجه سانتی گراد است . این دستگاه 11 پرب و 12 رابط همراه خود دارد.

کرایو پوست

کرایو پوست مدل C.602

منبع تغذیه این محصول گاز N2O می باشد و سرمای ایجاد شده آن منفی 60 درجه سانتی گراد است . این دستگاه 10 پرب همراه خود دارد.