شرکت توچال درمان هیچگونه مسئولیتی در قبال خرید دستگاه های متفرقه را ندارد.

مجوز ها

همه مجوز محصولات
توچال درمان

توچال درمان

تولید کننده

متخصصین شرکت مهندسی پزشکی توچال درمان باحدود 3 دهه تجربه ، سابقه و اختراع در زمنیه تولید تجهیزات پزشکی سرما درمانی از قبیل کرایو زنان ، کرایو پوست و کرایو قلبی فعال می باشند.

مشاوره فنی و تخصصی دستگاه کرایو :

0372 524 0912 98+

کرایو زنان

روی تصویر کلیک کنید

مجوز کرایو پوست

روی تصویر کلیک کنید

مجوز کرایو زنان

روی تصویر کلیک کنید

مجوز IGC

روی تصویر کلیک کنید

مجوز کرایو قلبی