شرکت توچال درمان هیچگونه مسئولیتی در قبال خرید دستگاه های متفرقه را ندارد.

تنها دارنده مجوز تولید کرایو پوست، کرایو زنان و کرایو قلبی در ایران

شرکت مهندسی پزشکی
توچال درمان

متخصصین شرکت مهندسی پزشکی توچال درمان باحدود 3 دهه تجربه ، سابقه و اختراع در زمنیه تولید تجهیزات پزشکی سرما درمانی از قبیل کرایو زنان ، کرایو پوست و کرایو قلبی فعال می باشند.

logo-samandehi
توچال درمان مجوز
توچال درمان مجوز
توچال درمان مجوز
توچال درمان مجوز
توچال درمان مجوز
توچال درمان