شرکت توچال درمان هیچگونه مسئولیتی در قبال خرید دستگاه های متفرقه را ندارد.

کاتالوگ ها

همه کاتالوگ محصولات
توچال درمان

توچال درمان

تولید کننده

متخصصین شرکت مهندسی پزشکی توچال درمان باحدود 3 دهه تجربه ، سابقه و اختراع در زمنیه تولید انواع تجهیزات پزشکی سرما درمانی از قبیل کرایو زنان ، کرایو پوست و کرایو قلبی فعال می باشند.

مشاوره فنی و تخصصی دستگاه کرایو :

0372 524 0912 98+

کرایو زنان

روی تصویر کلیک کنید

کاتالوگ کرایو پوست

روی تصویر کلیک کنید

کاتالوگ کرایو زنان

روی تصویر کلیک کنید

کاتالوگ کرایو پوست و زنان فارسی

روی تصویر کلیک کنید

کاتالوگ کرایو قلبی