شرکت توچال درمان هیچگونه مسئولیتی در قبال خرید دستگاه های متفرقه را ندارد.

توچال درمان

توچال درمان

تولید کننده

کرایو قلب با ایجاد اسکار یا تخریب بافت‌ مشخصی در قلب که عامل یا محرک به هم خوردنِ ضربان قلب است، انجام می‌شود در برخی موارد کرایو قلب مانع ارسال سیگنال الکتریکی غیر طبیعی به داخل قلب شده و بنابراین آریتمی را متوقف می‌کند.

مشاوره فنی و تخصصی دستگاه کرایو :

0372 524 0912 98+

کرایو زنان
کرایو پوست

زمان مطالعه : 2 دقیقه

کرایو قلبی

آریتمی عبارت است از ریتم غیر طبیعی قلب. اين حالت ممكن است تنها به شكل يك مكث موقت بوده وآنقدر كوتاه باشد كه تعداد ضربان كلي قلب را تحت تاثير قرار ندهد يا در عوض ممكن است سبب شود كه ضربان قلب بسيار سريع يا بسيار آهسته باشد . آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ( تند، کند یا نامنظم بودن) ریتم قلب است. در حالت طبیعی ریتم قلب منظم بوده و به تعداد حدود ۶۰ تا ۹۹ ضربان در دقیقه می زند. کرایو ابلیشن قلبی دستگاهی است برای درمان ضربان نامنظم قلب . کرایو قلب به عملی گفته می‌شود که در آن مشکلات مربوط به ضربان قلب (آریتمی) اصلاح می‌شود . کرایو قلب با ایجاد اسکار یا تخریب بافت‌ مشخصی در قلب که عامل یا محرک به هم خوردنِ ضربان قلب است، انجام می‌شود در برخی موارد کرایو قلب مانع ارسال سیگنال الکتریکی غیر طبیعی به داخل قلب شده و بنابراین آریتمی را متوقف می‌کند. زمانی که بافت غیرعادی قلب تشخیص داده شد، نوک پروب جراحی در آن محل قرار داده می‌شود. انرژی از طریق پروب به این بافت وارد می‌شود و عامل ضربان نامنظم قلب را از بین می برد . پس از ازبین رفتن بافت غیر عادی پیس میکر در بدن مریض جایگزین و ضربان قلب به حالت منظم درمی آید .

در ساخت دستگاه کرایو از سرما به علت عوارض کمتر استفاده شده است . اساس کار دستگاه بر مبنای قانون ژول تامسون می باشد.

اثر ژول تامسون: (Joule–Thomson effect) در ترمودینامیک به تغییرات دمای ایجاد شده در اثر تغییرات فشار در آنتالپی ثابت نسبت داده می‌شود، که بیانگر تغییرات ترمودینامیکی در گاز یا مایع، هنگام عبور از یک ولو یا دریچه متخلخل می‌باشد. به مقدار نسبت این تغییرات نیز ضریب ژول- تامسون گویند.

بر همین اساس از گاز نیتروس اکساید (N2O) در دستگاه استفاده می شود که پس از عبور از لوله ای با قطر کم سرمایشی معادل -50 درجه سانتیگراد ایجاد می نماید . سپس سرما به پروب انتقال یافته و موجب از بین رفتن بافت غیر عادی قلب می گردد.

{پایان}